Dizajn & Štampa | Digitalna marketinška agencija Hit Group 

DIZAJN & ŠTAMPA

IZRADA VIZUELNOG IDENTITETA I ŠTAMPA REKLAMNOG MATERIJALA

Dizajn & Štampa

Izrada vizuelnog identiteta i štampa reklamnog materijala

Dizajn je proces donošenja serije odluka koje imaju za cilj konstruisanje, oblikovanje ili kreiranje proizvoda, usluga ili ideja. Dizajn se definiše kao dostizanje cilja unutar ograničenja, odvija se po unapred određenom planu ili ideji. Svrha dizajna je realizacija plana ili ideje. Kada se govori od dizajnu nekog proizvoda, predmeta ili usluga, obično se pod dizajnom smatra aranžman ili konfiguracija pojedinačnih komponenti koji čine celinu istog.

Dobar dizajn ogleda se kroz korporativni i vizuelni identitet komanije koja se predstavlja na tržištu. Korporativni identitet predstavlja unikatni stil koji se prepoznaje na osnovu svakog elementa. Osnovni elementi korporativnog identiteta su logotip, memorandum i vizit karta, pored toga koverat, fascikla, olovke i notesi su sporedni, ali ne i manje važni elementi korporativnog identiteta firme.

Vizuelni identitet predstavlja skup svih vizuelnih i fizičkih elemenata komapnije, koji ga razlikuju od kompanija na tržištu i na taj način predstavljaju vizuelno jedinstvo istih. Osnovna karakteristika vizuelnog identiteta je da omogući kompanijama da steknu konkurentsku prednost, unaprede je i zadrže.

Grafički dizajn kao disciplina dizajna, može se reći da je kolaborativna disciplina. Kombinovanje korporativnog i vizuelnog identiteta u jednu organizovanu i efikasnu celinu je osnova grafičkog dizajna.

Grafički dizajn u osovi je cilj prenošenja neke poruke određenim korisnicima putem logotipa, vizit karti, flajera, plakata, rolap banera, kataloga i brošura.


Dizajn logotipa

Dizajn logotipa je najbitniji proces u izradi vizuelnog identiteta kompanije koja se predstavlja tržištu. Logotip, logo je zaštitni znak kompanije. Dizajn logotipa može se sastojati samo od slova, znaka ili kombinacije znaka i slova. Kod slovno zasnovanog dizajna logotipa, dizajneri se oslanjaju na reči kojima prenose poruku. Grafika može biti i jednoslovna samim tim lakše se pamti upravo zbog svoje jednostavnosti. Znaci mogu biti veoma atraktivan i ubedljiv način komunikacije.

Dizajn vizit karti

Dizajn vizit karti može biti jednostavan ili složen, kreativan ili prefinjen, jednom rečju umetnost na osnovu kog će te ostaviti prvi utisak potencijalnim klijentima ili partnerima. Dizajn vizit karte može biti sa jedne ili sa obe strane vizit karte. Na osnovu Vaših želja i upotrebom raznih efekata ili ideja, naši dizajneri će za Vas dizjanirati vizit karticu koja će Vas učiniti unikatnim.

Dizajn flajera

Dizajn flajera treba da bude konkretan, koncizan i jasan. Dizajn flajera se ogleda kroz izreku, manje je više, što znači da treba pronaći idejno rešenje između teksta, slika i boja. Flajer treba da sadrži osnovne informacije o samoj kompaniji, proizvodu ili uslugama koje se prezentuju.

Dizajn plakata

Dizajn plakata treba biti koncizan i konkretan kako bi zaintrigirao prolaznike i na njih ostavio upečatljiv utisak. Prilikom dizajniranja plakata dosta pažnje se posvećuje odabiru boja koje će opisati kompaniju, uslugu ili proizvod, koja se nalazi na plakatu, jer svaka boja ima različit psihološki efekat. Plakati se koriste kao sredstvo oglašavanja i jedni su od efikasnijih načina reklamiranja.

Dizajn roll up banera

Dizajn roll up banera ima značajnu ulogu u predstavljanju poslovanja Vaše kompanije. Roll up baneri se sastoje od aluminijusmke konstrukcije koja pridržava ceradno ili propilensko baner platno na kom se nalaze informacije reklamnog sadržaja – logo, poruka, informacija o kompaniji ili brendu i sl.

Dizajn brošura i kataloga

Dizajn brošura i kataloga na osnovu oblika, sadržine i forme treba da zaintrigira potencijalne korisnike da postnu budući potrošači. Glavni zadatak dizajna brošure i kataloga je da predstavi Vašu kompaniju, koja je vizija razvijanja brenda, prezentuje postojeće usluge ili proizvode i najavi nove.

Naši dizajneri Vam mogu pomoći da Vaše želje sprovedete u dela kroz druge vrste dizajna za koji se opredelite.

Kod nas pored usluge pripreme dizajna možete dogovoriti i usluge štampe, samim tim dobiti potpunu uslugu na jednom mestu. Pomoćićemo Vam da ostvarite svoje ciljeve.

Poklonite poverenje našem profesionalnom timu i dozvolite sebi da budete jedinstveni i prepoznatljivi u Vašoj branši. Pošaljite upit za besplatnu procenu dizajna i štampe reklamnog materijala.

Pošalji upit